คำว่า ' ผกา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า flower
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bloom; blossom
คำที่คล้ายกัน : ดอกไม้, บุปชาติ, มาลี, บุปผา
รากศัพท์ : (เขมร)
ตัวอย่างประโยค : ในสวนร่มรื่นไปด้วยผกาหลากสีส่งกลิ่นหอมชื่นใจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ