คำว่า ' ผกผงก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า raise the head and look a round
ตัวอย่างประโยค : ทารกน้อยได้แต่ผกผงกหัวขึ้นมองดูพี่ๆ เล่นกันอย่างสนุกสนาน
ความหมายภาษาไทย : ยกหัวขึ้นเหลียวดู
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ