คำว่า ' เปิดหมวกให้ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า praise
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : admire; eulogize; appreciate
คำที่คล้ายกัน : ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย
คำตรงกันข้าม : ตำหนิ
ตัวอย่างประโยค : การแสดงครั้งนี้ทุกคนพร้อมใจกันเปิดหมวกให้เขา
ความหมายภาษาไทย : แสดงความยกย่องชมเชย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ