คำว่า ' สกท. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Office of the Board of Investment
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : BOI
คำที่คล้ายกัน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ