คำว่า ' ส.ส. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า member of the House of Representatives
คำที่คล้ายกัน : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ