คำว่า ' ส.ป.ก. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Agricultural Land Reform Office
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ALRO
คำที่คล้ายกัน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ