คำว่า ' ส.ต.อ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า police sergeant
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Pol.Sgt.
คำที่คล้ายกัน : สิบตำรวจเอก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ