คำว่า ' ส.ต.ท. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า police corporal
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Pol.Cpl.
คำที่คล้ายกัน : สิบตำรวจโท
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ