คำว่า ' ส.ต.ต. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า police lance corporal
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Pol.L.Cpl.
คำที่คล้ายกัน : สิบตำรวจตรี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ