คำว่า ' ส.ต. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า a monetary Thai currency
คำที่คล้ายกัน : สตางค์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ