คำว่า ' มัญจา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bed
คำที่คล้ายกัน : เตียง, ที่นอน, มัญจก, มัญจกะ, พระแท่นบรรทม
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
หน่วยนับ : หลัง, เตียง
ความหมายภาษาไทย : สิ่งที่ตั้งบนพื้นใช้รองรับกาย มักมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมี 4 ขา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ