คำว่า ' มัญชุ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า beautiful
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : pretty
คำที่คล้ายกัน : สวย, งาม
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ