คำว่า ' มาเฟีย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Mafia
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : มาเฟียในสหรัฐอเมริกาเป็นจุดตั้งต้นให้คนทั่วโลกรู้จักคำว่า มาเฟีย
ความหมายภาษาไทย : ผู้มีอิทธิพลที่ใช้อำนาจข่มขู่ผู้อื่น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ