คำว่า ' ม้ามืด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dark horse
คำที่คล้ายกัน : ม้านอกสายตา
ตัวอย่างประโยค : เธอกลายเป็นม้ามืดในการแข่งขันว่ายน้ำ
ความหมายภาษาไทย : คนหรือสัตว์ที่ชนะการแข่งขันโดยไม่มีใครนึกคาดไว้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ