คำว่า ' ศก. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Customs Department
คำที่คล้ายกัน : กรมศุลกากร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ