คำว่า ' ศก. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า customs house; customs post
คำที่คล้ายกัน : ด่านศุลกากร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ