คำว่า ' ศ.บ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bachelor of fine arts
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : B.F.A.
คำที่คล้ายกัน : ศิลปบัณฑิต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ