คำว่า ' ศ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า professor
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : prof.
คำที่คล้ายกัน : ศาสตราจารย์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ