คำว่า ' เป็นน้ำ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fluently
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : incessantly; eloquently
คำที่คล้ายกัน : คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ
คำตรงกันข้าม : ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด
ตัวอย่างประโยค : วิทยากรพูดเป็นน้ำจนผู้ฟังตามไม่ทัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ