คำว่า ' มีประโยชน์ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be valuable
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be precious
ตัวอย่างประโยค : กิจกรรมเสริมสำหรับนักเรียนมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง
ความหมายภาษาไทย : มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, มีผลที่ได้ตามต้องการ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ