คำว่า ' ว.ด.ป. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า day month year
คำที่คล้ายกัน : วัน เดือน ปี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ