คำว่า ' ว.ค. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า teacher's college
คำที่คล้ายกัน : วิทยาลัยครู
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ