คำว่า ' ล. ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า litre; liter
คำที่คล้ายกัน : ลิตร




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ