คำว่า ' รพ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hospital
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Hosp.
คำที่คล้ายกัน : โรงพยาบาล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ