คำว่า ' เป็นกลาง ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า neutral
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : impartial; fair; unprejudiced; unbiased; equitable
คำที่คล้ายกัน : เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง
คำตรงกันข้าม : อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง
ตัวอย่างประโยค : การวางตัวเป็นกลางในบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ