คำว่า ' ร.ล. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า His Majesty's Ship
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : HMS
คำที่คล้ายกัน : เรือรบหลวง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ