คำว่า ' ร.ร. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า school
คำที่คล้ายกัน : โรงเรียน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ