คำว่า ' มุทธา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า head
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : top; crown; summit; apex; climax
คำที่คล้ายกัน : หัว, ยอด, ที่สุด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ