คำว่า ' มุทา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pleasure
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : happiness; gladness; joy; delight; gratification
คำที่คล้ายกัน : ความยินดี, ความสุขใจ
รากศัพท์ : (บาลี)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ