คำว่า ' ร.ฟ.ล. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Royal State Railways
คำที่คล้ายกัน : รถไฟหลวง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ