คำว่า ' ร.พ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า printing office
คำที่คล้ายกัน : โรงพิมพ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ