คำว่า ' ร.บ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bachelor of public administration
คำที่คล้ายกัน : รัฐศาสตรบัณฑิต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ