คำว่า ' ร.ท. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lieutenant
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Lt.; Lieut.
คำที่คล้ายกัน : ร้อยโท
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ