คำว่า ' ปุย ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fluffy
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : puffy; hairy; fuzzy; shaggy
คำที่คล้ายกัน : ปุกปุย, ฟู, ปุยนุ่น
ตัวอย่างประโยค : แม่ซื้อหมาขนปุยให้น้อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ