คำว่า ' ร.ต.ต. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า police sub- lieutenant
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Pol.Sub-Lt.
คำที่คล้ายกัน : ร้อยตำรวจตรี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ