คำว่า ' ร.ต. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sub-lieutenant
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Sub-Lt.
คำที่คล้ายกัน : ร้อยตรี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ