คำว่า ' ร.ด. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Territorial Defense Department
คำที่คล้ายกัน : กรมการรักษาดินแดน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ