คำว่า ' ร.ง. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า factory
คำที่คล้ายกัน : โรงงาน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ