คำว่า ' ปูนผิว ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า slaked lime
ความหมายภาษาไทย : ปูนขาวอย่างละเอียดใช้ฉาบทาพื้นนอกให้ขาวเป็นนวล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ