คำว่า ' เปียกปอน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be soaked
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be drenched; be/get soaking wet; be soggy
คำที่คล้ายกัน : เปียก, แฉะ, โชก, เปียกโชก, เปียกชุ่ม
คำตรงกันข้าม : แห้ง
ตัวอย่างประโยค : ผมไปเที่ยวถูกสาดน้ำเปียกปอนไปทั้งตัว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ