คำว่า ' เปือกตม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า soft mud
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : mire; ooze; slime; sludge
คำที่คล้ายกัน : ตม, เปือกตม, โคลน, เลน
ตัวอย่างประโยค : ช้างชอบนอนแช่เปือกตม
ความหมายภาษาไทย : เลนตมที่ละเอียด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ