คำว่า ' มก. ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า milligramme
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : mg; miligram
คำที่คล้ายกัน : มิลลิกรัม
ความหมายภาษาไทย : มาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 กรัม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ