คำว่า ' ม.ร.ว. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า great-grandchild of a king
คำที่คล้ายกัน : หม่อมราชวงศ์
ความหมายภาษาไทย : คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ