คำว่า ' ภาษาไทย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Thai
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Siamese; Thai language
หน่วยนับ : ภาษา
ตัวอย่างประโยค : บุหรี่นำเข้าจะต้องมีการพิมพ์คำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่เป็นภาษาไทยด้วย
ความหมายภาษาไทย : ภาษาที่คนไทยใช้พูดจาติดต่อสื่อสารกัน, ภาษาประจำชาติหรือประเทศไทย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ