คำว่า ' ม.จ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า grandchild of a king
คำที่คล้ายกัน : หม่อมเจ้า
ความหมายภาษาไทย : คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ