คำว่า ' ม. ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า metre
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : meter
คำที่คล้ายกัน : เมตร
ความหมายภาษาไทย : หน่วยวัดความยาวอย่างหนึ่งตามวิธีเมตริก กำหนดเทียบเท่ากับ 100 เซนติเมตร หรือ 2 ศอก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ