คำว่า ' ภารา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า town
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : city
คำที่คล้ายกัน : พารา, เมือง, ธานี, นคร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ