คำว่า ' ม. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า university
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : U.; Univ.
คำที่คล้ายกัน : มหาวิทยาลัย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ