คำว่า ' ม. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า secondary education
คำที่คล้ายกัน : มัธยมศึกษา
ความหมายภาษาไทย : การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ