คำว่า ' ภาพนิ่ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า slide
ตัวอย่างประโยค : งานเริ่มด้วยการฉายภาพนิ่งประวัติความเป็นมาขององค์กร
ความหมายภาษาไทย : ภาพขยายที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบนจอ เกิดจากการฉายแสงที่มีความเข้มมาก ผ่านแผ่นสไลด์หรือแผ่นฟิล์มภาพไปยังจอ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ